Ringsaker kommune jobb. Renholder (fsroundtable.peakportals.com: 20170389) 2019-11-18

NAV Ringsaker,100% stilling aktivitetsleder for (fsroundtable.peakportals.com: 20150327)

ringsaker kommune jobb

Kvalifikasjoner Det er ønskelig med fagbrev som renholdsoperatør. . Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk arbeid overfor enslige mindreårige, dvs. Ringsaker har tidligere mottatt for sitt arbeid med lærlingene, og kommunen jobber aktivt for å. Stillingtype: Støttekontakt Kontakter: Heidi Skundberg Voldengen, Avdelingsleder, , Mobil: , Arbeid: 62335730 Beate Tilley Kristiansen, Ass. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Krav til søker Søkere må ha førerkort.

Next

Ledige stillinger og jobber

ringsaker kommune jobb

Report an issue or send a feedback Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway. Attester medbringes ved eventuelt intervju. De arbeidere også enkelte dagvakter for å ivareta særkontaktansvar, samarbeidsfunksjoner, personalmøter m. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse. I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det.

Next

Støttekontakter (fsroundtable.peakportals.com: 20140129)

ringsaker kommune jobb

Ungdomsgruppa er blandet når det gjelder kjønn og nasjonalitet. . . . I helgene er døgnvaktene kombinert med dagvakter. Dermed fikk jeg jobben, og nå har jeg fast, full jobb som drosjesjåfør. Vi har ledig 100 % stilling som renholder.

Next

Fulltidsjobb, 'ringsaker kommune', Jobb

ringsaker kommune jobb

Ungdommene kommunen blir bedt om å bosette er yngre enn tidligere. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. Dette er et fulltidsopplegg der deltakerne i programmet får et skreddersydd opplegg som går over 37,5 timer i uka i ett år. Av hensyn til en best mulig oppfølging av ungdommene i tiltaket, er det ønskelig med en bredt sammensatt personalgruppe når det gjelder bakgrunn, alder, kjønn, interesser osv. Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune? Ønsket om en jobb Abdifatah Ahmed kom til Norge fra Somalia i 2004, og til Brumunddal i 2007. Arbeidsoppgaver Kartlegging og veiledning av brukere i arbeid og aktivitet Oppfølging av aktivitetsplaner Endrings- og motivasjonsarbeid Tett samarbeid med arbeidsgivere og tiltaksarrangører Skaffe tilveie og legge til rette for arbeidsoppgaver Bidra til utvikling av tiltaket Kvalifikasjoner Vi søker deg som har Relevant utdanning, f. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen.

Next

Kontaktinformasjon til ansatte

ringsaker kommune jobb

Så åpnet det seg en stilling som drosjesjåfør, og han søkte. Vi har behov for tilkallingsvikarer i ferier, permisjoner o. Samtidig kan man få mange flotte sommerdager ute, mens mange av oss sitter inne på kontoret, legger Nordsveen til. Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer. Tjenestekjøring godtgjøres etter statens satser.

Next

KVP

ringsaker kommune jobb

Vi håper å få mange godt kvalifiserte søkere for sommeren 2020, avslutter Nordsveen. Arbeidstid Det arbeides turnus med vakter tredje hver helg. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju. Da knyttet jeg mange kontakter og ble kjent med folk, og jeg fikk gode referanser, sier han. Hjemmetjenesten har baser i Brumunddal, Moelv og på Nes.

Next

KVP

ringsaker kommune jobb

Kjelsrud 62 33 52 20 Ringsaker avlastningssenter 62 33 52 81 E-post Leder Hege T. Du kan alltid trekke tilbake samtykke ved å. Jeg kom inn i helsesektoren gjennom «Menn i helse», og da det prosjektet ble avsluttet fikk jeg praksisplass, forteller han. Søkere med annen likeverdig høgskoleutdanning kan komme i betraktning hvis det kan dokumenteres relevant arbeidserfaring med mindreårige flyktninger. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen.

Next

Fulltidsjobb, 'ringsaker kommune', Jobb

ringsaker kommune jobb

Renholdsenheten - Renholder 100 % fast stilling Resultatenhet Renhold utfører renhold i Ringsaker kommunes skoler, barnehager, sykehjem og administrasjonsbygg, og har ansvaret for vaskeriene på sykehjemmene. Som arbeidstaker i Ringsaker, kan du ved å bidra med din kompetanse, bli del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer. Gjennom denne ordningen fikk jeg tettere oppfølging, jeg kunne ha tettere dialog med saksbehandleren min, og det var lettere å bli hørt. Vi søker etter deg som er fleksibel, ansvarsfull, utadvendt og opptatt av renhold for å skape trivsel for våre kolleger og brukere i Ringsaker kommune. Kvalifikasjoner Du som søker må være over 18 år. . Personlige egenskaper Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet, som relasjonskompetanse, omsorgsevne, evne til å stå i grensesettingssituasjoner med ungdom.

Next